ברוכים הבאים
שָׁנָה 24
חוֹדֶשׁ 06
יְוֹם 07
משבר פגיעה מינית בחברה הישראלית

משבר פגיעה מינית בחברה הישראלית על פי נתוני איגוד מרכזי הסיוע

משבר פגיעה מינית בחברה הישראלית 
מהי פגיעה מינית?
תקיפה מינית היא כל התנהגות ו/או מעשה מיני הנכפה על אישה, גבר או ילד ללא הסכמתם. תקיפה מינית כוללת פגיעה באישה, בילד ובגבר על ידי גבר, אישה או ילד.
תקיפה מינית היא אקט של אלימות אשר נוקט התוקף כלפי מי שנתפס בעיניו כחלש ממנו. היא אינה דחף מיני בלתי נשלט, אלא פשע שנעשה במודע, במטרה לשלוט בקורבן ולהשפילו.

סוגי תקיפה מינית
תקיפה מינית – מונח כולל לכל עבירות המין. כל פעולה או אמירה שהקשרה מיני הנעשית ללא הסכמה חופשית של שני הצדדים.
אונס – החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.
מעשה סדום - החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת אבר מין לפיו של אדם ללא הסכמתו.
ניסיון אונס – ניסיון החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.
אונס קבוצתי – אונס המבוצע בידי יותר מתוקף אחד.
אונס מתמשך – אונס חוזר ונשנה על פני תקופת זמן.
גילוי עריות – התעללות או תקיפה מינית על ידי בן משפחה.


נתונים כלליים

אחת מכל שלוש נשים עוברת פגיעה מינית במהלך חייה, אחת מכל שבע נשים עוברת אונס
אחת מכל שש ילדות עוברת גילוי עריות
אחד מכל שישה ילדים (בנים) עובר פגיעה מינית
בגילאים צעירים אחוז הנפגעים הבנים דומה לאחוז הנפגעות הבנות
ב- 95% מהמקרים המדווחים התוקף הינו גבר. ב- 85% מהמקרים המדווחים הנפגעת הינה ילדה, נערה או אישה.
מעל 85% מכלל מקרי התקיפה המינית מבוצעים ע"י אדם המוכר לקורבן. ההיכרות כוללת בני משפחה, חברים/ידידים/מכרים, מורים, מטפלים, עמיתים, מנהלים וכד'.


נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
נתונים כלליים לשנת 2015
בשנת 2014 הגיעו 40,000 פניות למרכזי הסיוע
מתוכן, 8,938 היו פניות חדשות
מדובר בעליה של 3.5% ביחס למספר הפניות בשנה הקודמת
13% מהמקרים שפניות אודותם הגיעו למרכזי הסיוע, דווחו למשטרה
חלוקה על פי מין
84.3% מהפניות דיווחו על פגיעה בנשים, נערות וילדות
15.5% מהפניות דיווחו על פגיעה בגברים, נערים וילדים
חלוקה על פי גיל
41.1% בבוגרים
58.9% מהפניות דיווחו על פגיעה בקטינים (עד גיל 18)
חלוקה על פי סוג הפגיעה
הפגיעה הנפוצה ביותר היא אונס וניסיון אונס – 34% מכלל הפניות
24% מהפניות דווחו על פגיעה מינית על ידי בן-משפחה קרוב (גילוי עריות)
13% מהפניות דווחו על מעשה מגונה
12% מהפניות דווחו על הטרדה מינית בעבודה
9% מהפניות דווחו על הטרדה מינית 
5% מהפניות דווחו על תקיפה קבוצתית 
חלוקה על פי קשר עם התוקף
סך הכל התקבלו 5548 פניות על הפוגעים.

5346 גברים פגעו, 202 נשים פגעו

מרבית הפניות דיווחו על הורה/בן משפחה – 26% מהפניות
25% מהפניות דיווחו על ידיד/שכן/מכר

מהפניות דיווחו על בעל מרות חינוכית או בעבודה
11% מהפניות דיווחו על זר
10% מהפניות דיווחו על בן/בת זוג
5% מהפניות דיווחו על נותן שירותים
4% מהפניות דיווחו על מעסיק /עמית בעובדה
3% מהפניות דיווחו על מטפל נפשי/גופני
1% מהפניות דיווחו על סמכות דתית/ רוחנית
נתוני משטרת ישראל
(מקור הנתונים הוא הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל. מקור הפער בין סך כל התיקים לבין סך כל העבירות, הוא בנתונים חסרים של משטרת ישראל).

נתונים כלליים
5,974 תיקי עבירות מין נפתחו במשטרה
מתוכם 855 תלונות על עבירות מין בתוך המשפחה
4,254 תלונות הוגשו על פגיעה בנשים, נערות וילדות
1,024 מהתלונות הוגשו על פגיעה בגברים, נערים וילדים
3,789 תלונות היו נגד חשודים בגירים
692 תלונות היו נגד חשודים קטינים
חלוקה על פי סוג ההיכרות עם האדם הפוגע
3251 אדם זר
1065 אחר
317 מכר
172 שכן
117 חבר
99 קרוב אחר
36 מעביד
36 עובד

12 אסיר
4 שותף עסקי
4 סוהר
3 אפוטרופוס
3 בחסות אפוטרופוס
נתוני הפרקליטות
מקור הנתונים הוא הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים

בשנת 2014 נפתחו בפרקליטות 3687 תיקים בחשד לעבירות מין.
בשנת 2014 נפתחו בפרקליטות 399 בחשד לעבירות הטרדה מינית.
חלוקה על פי סוג העבירה-תיקים שנפתחו
49.6% מהתיקים נפתחו בגין מעשה מגונה
22.1% מהתיקים נפתחו בגין אינוס
13% בגין מעשה מגונה בפומבי
7.7% עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע
6.2% בגין מעשה סדום
1.1% בעילה אסורה בהסכמה
0.1% יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל
כתבי האישום שהוגשו בגין עבירות מין והטרדה מינית
בשנת 2014 הגישה הפרקליטות 701 כתבי אישום הכוללים אישומים בעבירות המין המעוגנות בחוק העונשין ו- 21 כתבי אישום הכוללים אישומים בעבירות על פי החוק למניעת הטרדה מינית.

פילוח על פי סוג העבירה
56.5% מעשה מגונה
14.1% אינוס
9.0% מעשה מגונה בפומבי
8.3% מעשה סדום

עבירות מין במשפחה וביד אחראי על על חסר ישע.
2.9% הטרדה מינית
1.0% בעילה אסורה בהסכמה
0.3% יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל.
תיקים שהסתיימו לאחר הליך שיפוטי - זיכוי או הרשעה
81% הורשע
9% אחר
6% הסתיים ללא הרשעה
4% זוכה
נתוני הנהלת בתי המשפט לשנת 2014
בשנת 2014 נפתחו 852 תיקי עבירות מין והטרדה מינית.

הכרעת הדין בתיקים שנדונו בבתי המשפט
651 הרשעה
50 אשמה ללא הרשעה
48 מחיקת אישום
42 נדחה
32 זיכוי מלא
30 התקבל
30 אי כשירות לעמוד לדין
23 ללא תוצאה
17 התקבל חלקית
10 נסגר טכנית
9 נמחק
2 שחרור בערובה
2 מעצר עד תום ההליכים
1 זיכוי חלקי
1 אזיקה אלקטרונית
1 שחרור
 נתוני צה"ל לשנת 2014
בשנת 2014 התקבלו במרכז מהו"ת (מרכז התמודדות ותמיכה) ויוהל"ן 1073 פניות:
667 דיווחים בנסיבות צבאיות ו 406 בנסיבות אזרחיות.

החלוקה המגדרית היא: 997 נפגעות ו 76 נפגעים. 
104 תיקים טופלו בפרקליטות הצבאית.
29 תיקים ניתנו הוראות להעמדה לדין משמעתי.
ניתנו פסקי דין בעניינם של 28 נאשמים: 26 הורשעו ו 2 זוכו.
 נתוני נציבות שירות המדינה לשנת 2014

נפתחו 129 פניות בנושאים של הטרדות מיניות ועבירות מין.31 פניות במשרד הבריאות

29 פניות במשרד הבריאות
27 פניות במשרד החינוך
11 פניות בביטוח לאומי
8 פניות בדואר ישראל
6 פניות ברשות שדות התעופה
41 פניות ביתר המשרדים. 
117 עובדים מושעים מתוכם: 

92 מושעים בעקבות הליכים פלילים
25 בערבות הליכים משמעתיים,
הוגשו 13 תובעות לבית הדין למשמעת. 

 

 


telegram instagram twitter facebook
© כל הזכויות שמורות אלמה